Počeli radovi na izgradnji Linijskog parka! - Zeleni potez u dužini od 4,6 kilometara, gotov za 3 godine:

01/24/2022
od strane

Tokom današnjeg dana, započeta je izgradnja Linijskog parka, koji će se dužinom od oko 4 600 metara, prostirati od Beton hale do Pančevačkog mosta. U pitanju je jedna od najvećih gradskih investicija u narednom periodu, a čija bi realizacija trebalo da bude kompletirana do početka 2025. godine, odnosno u roku od 3 godine. 

Linijski park podeljen je u 10 prostorno-programskih celina ukupne površine 22,8 hektara, koje su bile poverene na projektovanje mladim arhitektonskim timovima, koje je činilo ukupno 55 arhitekata u sastavu različitih biroa i samostalnih grupa. Izrada rešenja, realizovana je u periodu od marta do oktobra 2020. godine, kada je naša Instagram stranica imala ekskluzivnu priliku da kompletno prezentuje rešenja prvih 5 celina. 

Radovi koji su započeti tokom današnjeg dana, predstavljaju prvu fazu projekta, koja obuhvata prostorno-programske celine 1 i 2, odnosno potez od kalemegdanske pasarele i Beton hale do Sportskog centar ,,Gale Muškatirović" u dužini od oko 1 kilometra. U pitanju je prostor površine od oko 5,21 hektara, odnosno 1,64 ha u prvoj celini i 3,57 ha u okviru druge celine. 

Za realizaciju radova prve faze projekta zaduženo je JKP ,,Zelenilo Beograd", a na danas istaknutoj tabli, iznet je podatak da je rok za njihov završetak 90 dana. 

Treba napomenuti da je najavljeno da će se na prvu fazu projekta, odnosno rekonstrukciju i izgradnju prve 2, biti nadovezani i radovi na preostalih 8 celina i to već sredinom ove godine. Sekretarijat za investicije, u međuvremenu bi trebalo da objavi javnu nabavku za izvođenje i projektovanje predviđenih radova. 

Takođe, radovi na prve 2 celine, posebno su kompleksni zbog zahteva Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a u vezi sa obnovom delova bedema, devastiranih pod uticajem ranije trase pruge, izmeštene pre nekoliko godina. Pomenute intervencije, nisu obuhvaćene prvom, već drugom fazom radova, tako da će prva faza, čija je izgradnja u toku, biti samo delimično završena. 

U nastavku teksta, podsećamo Vas šta je sve previđeno idejnim rešenjima prve 2 celine, a što smo tokom oktobra 2020. godine imali prilike da saznamo od samih autora u pojedinačnim objavama na našoj centralnoj Instagram stranici: 

Prostorno-programska celina 1:

Idejnim arhitektonskim rešenjem celine 1, obuhvaćen je prostor od Kalemegdanske pasarele do suženja kod bedema koji se nalazi neposredno pre zelene površine gde se tradicionalno održava ,,Fiš fest". 

Rešenje obuhvata i dodatno proširenje već završenog keja koji se nadovezuje na novoizgrađenu pasarelu, kroz izgradnju dodatnog proširenja platoa i potpornog zida u odnosu na sam vozni koridor, na mestu nekadašnje pruge.

Predviđena je i izgradnja nekoliko svojevrsnih pasarela-vidikovaca, koje će po nivelaciji odgovarati gornjem saobraćajnom koridoru i sadržati stepenice, koje će budućim korisnicima omogućiti spuštanje do samog keja.

Planirano je rušenje postojećih ugostiteljskih objekata, a iste će zameniti nastavak neprekidnog pravolinijskog šetališta u odnosu na već postojeću Sava promenadu i Savski kej, kao i bliži kontakt samih korisnika sa rekom. Istraženi su načini savremene re-interpretacije nekadašnjeg bedema koji je bio srušen zbog izgradnje železničke pruge i bulevara. Na njegovoj nekadašnjoj poziciji, predložene su primarno zelene površine, vidikovci, pasarela kao i simbolični "trag" na šetalištu.

Autori rešenja za celinu 1 su tim koji čine arh. Bojan Jovančević, Tamara Nešić, Aleksandar Ćosić i Jelena Džimović.

Prostorno-programska celina 2:

Za projektovanje celine 2, bio je zadužen arhitektonski tim sačinjen od arh. Luke Ilića, Đorđa Bulajića, Koste Dimitrijevića i saradnice Milice Božić.

Kako su pojasnili za našu Instagram stranicu, njihova celina obuhvata površinu od oko 100 000 m2, i pozicionirana je na području iza Kule Nebojša, odnosno na prostoru obale reke koji na jugu graniči Bastion sv. Jakova, a na severu Teniski centar ,,Novak".

Idejno rešenje, u zoni obaloutvrde, predlaže kulturne sadržaje: letnju pozornicu, tačnije pozorište na otvorenom i dva prostora u formi amfiteatra koja se formiraju na obali reke.

Stepenastim spuštanjem ka reci na tim pozicijama se nestalna granica između kopna i reke dodatno naglašava, dajući projektovanoj i artificijelnoj strukturi element prirodnosti. U ovom delu, planirano je i šetalište koje se raslojava na dve visine, koje se savlađuju utvrđenim pozicijama u vidu stepeništa i rampi.

Takođe, u ovom segmentu celine 2 planirane su i uređene zelene površine, koje uključuju nisko i visoko rastinje u zavisnosti od pozicije, kao i velike zelene površine namenjene za neformalnu rekreaciju i odmor.

Ovim idejnim rešenjem, predložena je i reaktivacija, tačnije otkopavanje i revitalizacija severoistočnog bedema Donjeg grada. Idejno rešenje, takođe predlaže rekonstrukciju već postojećih prilaza, koji postoje duž celog bedema, radi aktiviranja ovih prostora kao i povezivanja sa Linijskim parkom.

Na mestu sadašnjeg fudbalskog terena „FK Polet“, idejno rešenje predlaže prostore za sport i rekreaciju. Prostori za sport i rekreaciju uključuju 3 multifunkcionalna terena (tereni za košarku, tenis i odbojku), teren za mali fudbal i atletsku stazu koja se rampama nadovezuje na trim stazu, koja se nalazi na šetalištu Linijskog parka. 

Parking sa ukupno 82 parking mesta je izmešten na rub lokacije, tako da se direktno nadovezuje na postojeću saobraćajnu infrastrukturu, tačnije Dunavsku ulicu, pa ne zauzima ni centralnu niti dominantnu poziciju.

Komentari

Nisu pronađeni članci

Napiši recenziju