U pripremi dogradnja novog objekta Elektrotehničkog fakulteta - Prvi radovi 2024. godine:

01/11/2023
od strane Vera Furtula

U toku aprila prethodne godine, beogradski arhitektonski biro ,,4MIND doo" odneo je pobedu na međunarodnom pozivnom konkursu, koji je za cilj imao izradu idejnog rešenja za novi objekat Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Kako za naš portal ističu iz istoimenog biroa, u toku prethodne godine, između ostalog izrađeni, predati i odobreni su urbanistički projekat (u oktobru 2022.), kao i idejni projekat (u decembru 2022.). 

,,Nakon potvrdne odluke komisije, a očekujemo takvu odluku, sledi upit za LU (Lokacijske uslove). Nakon toga planirana je finalizacija PGD (Projekta za građevinsku dozvolu) i PZI (Projekta za izvođenje) do kraja 2023. godine", ističu iz biroa ,,4 MIND doo" za naš portal. 

Novi objekat sa podzemnim etažama, koje uključuju i garažni prostor, zauzimaće ukupnu BRGP od oko 27 772 m2 od čega je 10.970 m2 u nadzemnom i 16.802 m2 u podzemnom delu. Od ukupne površine, 26.862 m2 namenjeno je za potrebe nove zgrade ETF-a, dok će 910 m2 činiti prostor budućeg paviljona, nedaleko od Biblioteke ,,Svetozar Marković". 

Projektovanjem novog objekta, kojim dominiraju različite zelene kulture na krovnim ravnima, ostvarena je zelena veza, odnosno kontinuitet parkovskih površina linijom Tašmajdan - Mali Tašmajdan - Nova zgrada ETF-a - Park Ćirila i Metodija. (Park kod Vuka) 

Na podzemnim etažama (Su+Po) novoizgrađenog objekta je pored novog aero-tunela (postojeći će biti srušen) planirana velika podzemna garaža sa 205 parking mesta i pristupom iz Karnegijeve ulice, kao i prostor za buduću trafostanicu koja se izmešta iz dvorišta Državnog arhiva Srbije. (Treća faza radova) 

Pomenuti radovi na izgradnji nove zgrade ETF-a, biće samo prva faza realizacije projekta. I samo zdanje ETF-a, pretrpeće konstrukcijske izmene, s obzirom da je planirana nadogradnja dvorišne lamele objekta ( do visine ulične, te proširenje za 4.834 m2 novog prostora. 

Pomenuti deo nadogradnje Mašinskog fakulteta, predviđen je za prostore laboratorija i potrebnih pratećih kabineta profesora Elektotehničkog fakulteta. Planovima je obuhvaćena nadogradnja tri dodatna sprata, koja prate volumetrijsku i oblikovnu logiku postojećeg dela dvorišnog objekta kako bi se dobila arhitektonska celina. Preko tople veze ostvarena je direktna komunikacija sa novom zgradom Elektrotehničkog fakulteta. 

U okviru treće faze radova, planirano je izmeštanje, odnosno izgradnja nove trafostanice. Postojeća trafostranica, koja je pozicionirana u dvorištu Državnog arhiva Srbije, ima kapacitet 35/10 kV, dok će isti u novoj biti povećan i to na 110/10 kV. 

Na pitanje da li je dugoročnim planovima previđena i kompletna rekonstrukcija postojećih objekata Tehničkih fakulteta i ETF-a, iz biroa ,,4MIND doo" dodaju: 

,,Obnova fasada Tehničkih fakulteta, njihova revitalizacija i rekonstrukcija postojećih objekata (nadamo se i enterijerski) dogodiće se tek nakon izgradnje nove zgrade ETF-a, kako bi se nastava nesmetano održavala dok traju radovi. Nakon toga svih 5 fakulteta biće kako je najavljeno, rekonstruisani u većoj ili manjoj meri." 

- Ukupna procenjena investiciona vrednost radova, shodno idejnom projektu iznosi oko 45 miliona evra. Predviđena investiciona vrednost projekta, naravno uvek može biti korigovana u skladu sa zahtevima i potrebama investitora. 

- Kao projektanti ne možemo dati sa sigurnošću tačan podatak početka izvođenja radova, ali naše predviđanje je da je najoptimističniji rok sledeća, 2024. godina, dodaju iz biroa ,,4MIND doo" za naš portal.

Komentari

Nisu pronađeni članci

Napiši recenziju