Ukoliko ste zainteresovani da ostvarite poslovnu saradnju sa našim portalom ili Instagram stranicom, kao temeljem našeg dosadašnjeg rada, možete nas kontaktirati putem veb strane kontakt u okvirima ovog portala.

Kako biste se detaljno informisali o našem radu, možete pogledati veb stranu o nama na kojoj se nalaze sve relevantne informacije za čiju eventualnu dopunu Vam stojimo na raspolaganju.